NGUỒN MÁY TÍNH DELL

06YWW7,6FG9T,COGT5,1VCY4,KG1GO,PS-3201-9DC,PS-3201-9DB