NGUỒN MÁY TÍNH HP

BỘ NGUỒN HP 400G1,600G1,800G1 MODEL:D12-240P1A,D12-240P2A
BỘ NGUỒN HP 400G4 FOM DT MODEL :DPS-180AB-25 A,180W

BỘ NGUỒN HP 400G4 FOM DT MODEL :DPS-180AB-25 A,180W

1,600,000₫

1,250,000₫

22%
Sale
BỘ NGUỒN HP MODEL :D16-180P3A,180W DŨNG CHO MÁY HP 600G3 MT
BỘ NGUỒN HP MODEL DPS-240RB 240W MÃ HP 8000

BỘ NGUỒN HP MODEL DPS-240RB 240W MÃ HP 8000

750,000₫

650,000₫

13%
Sale
BỘ NGUỒN HP MODEL PS-4241-9HA 240W MÃ HP 8200

BỘ NGUỒN HP MODEL PS-4241-9HA 240W MÃ HP 8200

750,000₫

600,000₫

20%
Sale
BỘ NGUỒN HP MODEL PS-4241-9HB 240W CHO MÃ HP 8200
BỘ NGUỒN HP MODEL PS-4241-9HF CHO MÃ HP 4000

BỘ NGUỒN HP MODEL PS-4241-9HF CHO MÃ HP 4000

7,500,000₫

650,000₫

91%
Sale
BỘ NGUỒN HP PRODESK 280G4 MT